I.N.P.P.A. – Centrul teritorial IAȘI și Baroul SUCEAVA

organizează sâmbătă - 24 iunie 2017, ora 9.45


C O N F E R I N Ț A

“ Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale României “

 

Conf. univ. dr. Septimiu PANAINTE, Decan al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Iași – „Noutăți jurisprudențiale privind decizia de concediere”.

Conf. univ. dr. Ioana COSTEA, Prodecan al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Iași – „Modalități ale infracțiunii de evaziune fiscală – implicații fiscale și penale”.

Lect. univ. dr. Daniel ATASIEI, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași -

„Contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în procesul penal” .

Lect. univ. dr. Mihai DUNEA, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași

„Necorelări legislative în materie penală în lumina perspectivelor actuale de modificare a Codului penal” .

Lect. univ. dr. Dan Constantin MÂȚĂ, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași –

„Excepția de nelegalitate – aspecte teoretice și practice”.

 

Locația desfășurării Conferinței : Salon Zamca Garden

Conferinţa este evaluată cu 10 puncte de pregătire profesională

Taxa de participare : 100 lei pentru avocații definitivi. Avocații stagiari au acces gratuit 

 


 

Orar anul I pregătire inițială
 
 Modulul A
- 21.06, ora 16-20
- 22.06, ora 16-20
- 25.06, ora 10-14
- 28.06, ora 16-20
- 29.06, ora 16-20
- 02.07, ora 10-14
 
Modulul B
- 23.06, ora 15-20
- 24.06, ora 09-14
 
Modulul C
- 30.06, ora 15-20
- 01.07, ora 09-14
 
Modulul D
- 26.06, ora 16-20
- 27.06, ora 16-20
- 04.07, ora 16-20
- 05.07, ora 16-19
 
Toate cursurile se vor desfășura la sediul Baroului Iași.

 


 

Baroul Iaşi în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

 

organizează conferinţa

 

"Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 10 iunie 2017, Aula Paul Demetrescu - Amfiteatrul I1 - a Facultăţii de Drept,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 


Secţiunea de drept civil/procesual civil

 

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

 

Secţiunea de drept penal/procesual penal

 

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

 

Prezentarea lectorilor:

 

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
  • Dl. av. dr.  Horia ŢIŢ – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Director INPPA – Centrul Teritorial Iaşi

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţilor a problemelor care se doresc a fi  dezbatute.

 

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU - Vicepreşedinte al U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public

Temă: Acordul de recunoaștere a vinovației.

  • Dl. av. dr. Aurel CIOBANU - lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, lector INPPA, membru în Comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penală.

Temă: Viciile de procedură care pot apărea în cursul urmăririi penale şi al judecății cauzei în fond şi valorificarea lor procesuală.

  • Dl. av. Gigi Nucu CANDET – Decan al Baroului Bacău.

Temă: Dreptul la apărare. Asistența juridică şi reprezentarea în procesul penal.

 

Taxa de participare este 150 de lei si se poate achita la casieria Baroului Iaşi sau în contul Baroului Iaşi : RO72BRDE240SV08293962400, deschis la BRD Iași, cod fiscal 2639389. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Iaşi la numărul de telefon: 0232.217.898.

  

 

Impartaseste cu Social Media